Kunnianhimoiset, mutta toteuttamiskelpoiset kestävän kehityksen tavoitteisiin kohdennetut investoinnit nostaisivat 146 miljoonaa ihmistä äärimmäisestä köyhyydestä, vaikka otetaan huomioon koronapandemian nykyiset vaikutukset. Kuva: UNDP India / Dhiraj Singh

 

New York, 3. joulukuuta 2020 - Koronapandemian pitkäaikaiset vaikutukset voivat sysätä 207 miljoonaa ihmistä äärimmäiseen köyhyyteen seuraavan vuosikymmenen aikana, jolloin äärimmäisessä köyhyydessä elävien kokonaismäärä kasvaa yli miljardiin vuoteen 2030 mennessä, paljastaa YK:n kehitysohjelma UNDP:n tänään julkaisema tutkimus. Tämä ei kuitenkaan ole väistämätöntä: Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen kohdennetut investoinnit voivat nostaa 146 miljoonaa ihmistä äärimmäisestä köyhyydestä tämänhetkiseen kehityssuuntaan verrattuna.

Tutkimus, joka on toteutettu yhteistyössä UNDP:n pitkäaikaisen kumppanin, Denverin yliopiston Pardee Center for International Futures -keskuksen kanssa, arvioi eri koronaelpymissekaanioiden vaikutuksia kestävän kehityksen tavoitteisiin ja pandemian moniulotteisia vaikutuksia seuraavan vuosikymmenen aikana. 

Lähtötilanteeseen perustuvassa skenaariossa, joka pohjautuu nykyiseen kuolleisuuteen ja Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n tuoreimpiin talousennusteisiin, äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä kasvaisi 44 miljoonalla ihmisellä vuoteen 2030 mennessä verrattuna ennen pandemiaa vallinneeseen kehitykseen.

Huonoimmassa, mittavia vahinkoja enteilevässä skenaariossa, jossa elpyminen viivästyy, koronapandemia todennäköisesti lisää äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrää vielä 207 miljoonalla. Tässä skenaariossa myös köyhyydessä elävien naisten määrä kasvaisi 102 miljoonalla lähtötilanteeseen perustuvaan skenaarioon verrattuna. Skenaarion mukaan 80 prosenttia koronapandemian aiheuttamista talouden kriiseistä vaikuttaisivat vielä 10 vuoden ajan tuottavuuden heikkenemisen vuoksi, mikä estäisi täydellisen toipumisen samalla kasvu-uralle kuin ennen pandemiaa. 

Tutkimuksessa todetaan kuitenkin myös, että kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen kohdennetut investoinnit sosiaaliturvaan ja hyvinvointiin, hallintoon, digitalisaatioon ja vihreään talouteen seuraavan vuosikymmenen aikana eivät vain estäisi äärimmäisen köyhyyden lisääntymistä, vaan parantaisivat kehitystä jopa verrattuna ennen pandemiaa vallinneeseen tilanteeseen.

Tämä kunnianhimoinen, mutta toteutettavissa oleva kestävän kehityksen tavoitteisiin panostava skenaario nostaisi 146 miljoonaa ihmistä äärimmäisestä köyhyydestä, kaventaisi sukupuolten välistä köyhyyskuilua ja vähentäisi köyhyydessä elävien naisten määrää 74 miljoonalla, vaikka huomioitaisiin koronapandemian nykyiset vaikkutukset. 

"Kuten tämä uusi tutkimus korostaa, koronapandemia on käännekohta, ja johtajien nyt tekemät valinnat voivat viedä maailmaa hyvin eri suuntiin. Meillä on mahdollisuus investoida tämän vuosikymmenen ajan toimintaan, joka paitsi auttaa ihmisiä toipumaan koronapandemiasta, myös muuttaa ihmisten ja planeetan kehityksen suunnan kohti oikeudenmukaisempaa, elinvoimaisempaa ja vihreämpää tulevaisuutta", sanoo UNDP:n pääjohtaja Achim Steiner.

Tutkimuksessa ehdotetut kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiset toimenpiteet yhdistävät sekä hallituksien että kansalaisten käyttäytymisen muuttamiseksi suunnattuja toimia kuten hallinnon tehokkuuden parantamisen sekä elintarvikkeiden, energian ja veden kulutustottumusten muuttamisen. Ehdotetut toimet keskittyvät myös ilmastonmuutosta koskevaan maailmanlaajuiseen yhteistyöhön ja lisäinvestointeihin koronapandemiasta elpymiseen, ja ne peräänkuuluttavat teknologisia innovaatioita ja internetyhteyksien parempaa saatavuutta.

Tutkimuksessa todetaan myös, että kestävän kehityksen tavoitteisiin keskittyvillä investoinneilla on merkittävä potentiaali edistää inhimillistä kehitystä hauraissa ja konflikteista kärsivissä valtioissa. Suurin osa 146 miljoonasta ihmisestä, jotka voitaisiin nostaa köyhyydestä elää näissä valtioissa - mukaan lukien 40 miljoonaa naista ja tyttöä. 

Tämä julkaisu on osa UNDP:n lippulaivahanketta, joka kartoittaa koronapandemian vaikutuksia kestävän kehityksen tavoitteisiin. Raportissa keskitytään pandemian vaikutuksiin köyhyyteen, koulutukseen, terveyteen, ravitsemukseen ja sukupuolten tasa-arvoon. Alkuvuodesta 2021 julkaistavat seuraavat raportit tuovat uusia näkökulmia koronapandemian vaikutuksista Agenda2030:n muihin ulottuvuuksiin, erityisesti vaurauteen, rauhaan ja maapalloon. 

Lue tutkimus ja tutustu sen visualisaatioihin täällä: https://sdgintegration.undp.org/accelerating-development-progressduring-covid-19

Tietoa YK:n kehitysohjelmasta: 

YK:n kehitysohjelma UNDP on YK:n johtava järjestö taistelussa köyhyyttä, eriarvoisuutta ja ilmastonmuutosta vastaan. Autamme kansoja rakentamaan kestäviä ja integroituja ratkaisuja ihmisten ja maapallomme hyväksi, yhdessä laajan asiantuntijaverkostomme ja kumppaneidemme kanssa 170 maassa. Tutustu UNDP:n työhön osoitteessa www.fi.undp.org tai seuraa meitä sosiaalisessa mediassa @UNDPFinland.

 

UNDP Maailmalla