YK:n kehitysohjelman Kirgisian pysyvä edustaja Louise Chamberlain ja YK:n teknologia- ja innovaatiolaboratorion Razi Latif. Kuva: UNDP Finland

 

YK:n kehitysohjelman Kirgisian tasavallan pysyvä edustaja Louise Chamberlain vieraili Suomessa viime viikolla 25.-27.2.. Vierailun aikana hän tapasi virkamiehiä ulkoministeriöstä sekä YK:n teknologia- ja innovaatiolaboratorion (UNTIL) väkeä. Keskustelua käytiin esimerkiksi ihmisoikeuksista, hyvästä hallinnosta ja näiden vahvistamisesta sekä kysymyksistä liittyen ilmastonmuutokseen. Tapaamisissa pohdittiin myös innovaatioiden ja yksityisen sektorin tarjoamia mahdollisuuksia kehitykselle.

YK:n kehitysohjelman Louise Chamberlain ja ulkoministeriön innovaatiosuurlähettiläs Jarmo Sareva.

Kirgisia – positiivista kehitystä ja tulevaisuuden haasteita

YK:n kehitysohjelma UNDP työskentelee Kirgisiassa yhdessä hallinnon ja muiden kumppaneiden kanssa yhteiskunnan vahvistamiseksi. Kirgisian tasavalta on Keski-Aasiassa sijaitseva reilun 6 miljoonan asukkaan valtio – maan väestö on nuorta. Kirgisia itsenäistyi Neuvostoliiton hajoamisen aikaan ja neuvostoaika on jättänyt oman jälkensä maahan – kuten mittavat ympäristöongelmat. 

Maa on itsenäistymisen jälkeen käynyt läpi kaksi kansannousua vuosina 2005 ja 2011, ja itsenäistymisen jälkeiselle ajalle onkin ollut luonteenomaista poliittinen epävakaus. Vuonna 2010 hyväksytty perustuslaki vakiinnutti maahan parlamentaarisen demokratian ja tämän osalta Kirgisia on ainut maa laatuaan Keski-Aasiassa. Kirgisia luokitellaan matalamman keskitulon maaksi, joskin se on tämän kategorian viimeisimpiä maita. Maan suurimpia ihmisoikeushaasteita YK:n ihmisoikeusneuvoston Yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) mukaan ovat esimerkiksi 2010 vuoden etnisen väkivallan hidas oikeudellinen käsittely, naisten ja LGBTI-väestön kohtaama syrjintä ja väkivalta sekä kiduttamisen käyttäminen lainvalvonnan välineenä. 

Kirgisia on ottanut lukuisia lupaavia kehitysaskeleita viime vuosien aikana, mutta myös tulevaisuuden haasteita on runsaasti. Tällaisia maan kehitykseen liittyviä haasteita ovat esimerkiksi ympäristöongelmat, maan sisäiset sekä rajat ylittävät jännitteet, julkisen sektorin läpinäkyvyyden ja tehokkuuden puute sekä korruptio. Näiden lisäksi ekstremismin nousu on haaste koko Keski-Aasian alueella. Lisäksi Afganistanin tilanne ja mahdolliset heijatusvaikutukset ovat potentiaalinen haaste, myös Kirgisialle.

Suomi tukee YK:n kehitysohjelman projekteja Kirgisiassa

Suomen kehitysapu Kirgisiassa keskittyy ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteiden, liiketoimintaympäristön ja investointi-ilmapiirin, vesivarantojen hallinnan sekä ilmastonmuutokseen varautumisen vahvistamiseen. Kirgisian kehitystä ohjaa Kansallinen kestävän kehityksen strategia 2040, joka kattaa varsin laajalti Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet. Kehityspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi Suomi rahoittaa esimerkiksi YK:n kehitysohjelman toteuttamia projekteja.

Widening Access to Justice in the Kyrgyz Republic -projektin pyrkimyksenä on parantaa kansalaisten mahdollisuuksia saada oikeudellista neuvontaa. Kuvassa "Solidarity Bus":in juristit tarjoamassa oikeudellista neuvontaa Kyzyl Oktabr kylässä. Kuva: UNDP Kyrgyztan

Yksi Suomen kehitysavun painopisteistä Kirgisiassa on tasa-arvoisemman yhteiskunnan vakiinnuttaminen kestävälle pohjalle sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteiden vahvistaminen. Tavoitteena on, että tehokkaammat insituutiot pystyvät vastamaan paremmin ihmisten tarpeisiin – etenkin kaikista heikoimmassa asemassa olevien ryhmien kohdalla. Lisäksi pyrkimyksenä on vahvistaa kansalaisyhteiskunnan osallistumista kansalliseen dialogiin. YK:n kehitysohjelman toteuttama projekti ‘Widening Access to Justice in the Kyrgyz Republic, Phase II’ tähtää edellä mainittuihin tavoitteisiin ilmaisen oikeusapujärjestelmän vahvistamisen avulla – keskiössä ovat erityisesti maaseudulla asuvat naiset, riskiryhmiin kuuluvat nuoret ja lapset sekä vammaiset. Suomen myöntämä tuki projektille on 1,7M€ vuosille 2018-2021

Omenaviljelijöitä Kirgisiassa. Kuva: UNDP Eurasia

Toinen Suomen kehitysavun painopiste Kirgisiassa on kestävä ja inklusiivinen talouskasvu. Tavoitteena on monipuolistaa ja laajentaa yksityistä sektoria ja samalla varmistaa, että se pystyy myös tarjoamaan ihmisille hyviä työoloja. Lisäksi tarkoituksena on parantaa kansalaisille tarjolla olevia taloudellisia mahdollisuuksia. Tämän painopisteen puitteissa Suomi tukee YK:n kehitysohjelman vuosina 2018-2022 toteuttamaa Aid For Trade in Central Asia (phase IV) -projektia, jonka pyrkimyksenä on tukea kestäviä ja inklusiivisia kasvun malleja Keski-Aasian maissa, etenkin maaseudulla ja vihreillä tuotannon sektoreilla makro- (politiikka ja käytännöt), meso- (instituutiot) ja mikrotasolla (pienet ja keskisuuret yritykset sekä tuottajat). Sukupuolten tasa-arvo ja ympäristön kannalta kestävät toimet ovat projektin läpileikkaavia teemoja. Suomen tuki projektille on 4,8M€ vuosille 2018-2021

Suomen ja YK:n kehitysohjelman välisellä yhteistyöllä on saatu aikaan kestäviä tuloksia Kirgisiassa. Ohjelmia on onnistuttu toteuttamaan sunnitellusti ja niiden avulla on päästy ennakoituihin tuloksiin.

Alla kuvia  Aid For Trade in Central Asia (phase IV) - ja Widening Access to Justice in the Kyrgyz Republic, Phase II -projekteista. Kuvat: UNDP Eurasia. 

Slide
Slide
Slide
Slide

UNDP Maailmalla