Covid-19 -pandemia on aikaamme määrittävä globaali terveyskriisi. Virus lähti liikkeelle viime vuoden lopulla ja tämän jälkeen se on levinnyt kaikille mantereille Antarktista lukuun ottamatta. Tapausten määrä kasvaa päivittäin nyt myös Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Eurooppa on ollut viime viikkoina taudin keskus ja tapauksia ilmoitetaan päivittäin enemmän kuin Kiinassa sen epidemian huipulla.

Maat pyrkivät hidastamaan taudin leviämistä testaamalla ja hoitamalla potilaita, jäljittämällä tartuntaketjuja, rajoittamalla matkustamista, asettamalla voimaan karanteeneja, sulkemalla kouluja sekä vähentämällä suurten ihmisjoukkojen kokoontumisia esimerkiksi perumalla urheilutapahtumia ja konsertteja. 

Pandemia liikkuu aallon lailla ja saattaa seuraavaksi osua pahiten niihin, keillä on jo valmiiksi vähiten kapasiteettia ja resilienssiä selviytyä. 

On selvää, että Covid-19 on valtava terveyskriisi. Tämän lisäksi Covid-19 on kuitenkin myös kriisi kehityksen näkökulmasta. Virus rasittaa jokaista maata, johon se leviää. Pandemia saattaa aiheuttaa erittäin tuhoisia sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia seurauksia, jotka voivat jättää yhteiskuntiin ja yhteisöihin syviä haavoja. 

Olemme monella tapaa aiemmin kartoittamattomalla tiellä. Monet yhteisöistä ovat muuttuneet viikossa täysin tunnistamattomaksi erilaisten viruksen torjuntaan tähtäävien toimien myötä. Kymmenet maailman suurimmista kaupungeista ovat autioutuneet ihmisten pysyessä sisätiloissa, joko omasta valinnastaan tai hallituksen määräämänä. Kaupat, teatterit, ravintolat ja baarit ovat sulkeutuneet ympäri maailman. 

Päivittäin suuri määrä ihmisiä menettää työpaikkoja ja tuloja, eivätkä monet heistä tiedä milloin palaaminen normaaliin elämään on mahdollista. Esimerkiksi pienillä, turismista riippuvaisilla saarivaltioilla hotellit ovat tyhjillään ja rannat autioina. Kansainvälisen työjärjestö ILO:n arvion mukaan 25 miljoonaa työpaikkaa saattaa kadota viruksen seurauksena.

Mitä YK:n kehitysohjelma UNDP tekee?

Jokaisen maan on toimittava heti ollakseen valmina vastaamaan kriisiin. Valmistautuminen on tärkeää, jotta maat pystyvät toipumaan sitten, kun epidemia on ohi. YK-järjestelmä tukee maita jokaisessa kriisin vaiheessa, keskittyen erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin. 

UNDP pohjaa Covid-19 vastaista toimintasuunnitelmansa kokemuksiin aiemmista terveyskriiseistä. UNDP on ollut tärkeä toimija niin Ebolan, HIV:in, SARS:in, tuberkuloosin kuin malariankin vastaisessa taistelussa. Lisäksi UNDP:llä on syvällinen ymmärrys yhteistyöstä yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Covid-19 -pandemian vastainen toimintasuunnitelma on osa UNDP:n laajempaa tukea köyhyyden poistamiseksi, eriarvoisuuden vähentämiseksi sekä resilienssin vahvistamiseksi.

Työskentelemme tällä hetkellä yhdessä YK-perheen ja muiden toimijoiden kanssa kolmen prioriteetin parissa: tuemme Maailman terveysjärjestö WHO:n johtamia terveystoimia esimerkiksi hankintojen ja välttämättömien terveysvälineiden toimittamisen avulla. Lisäksi vahvistamme kriisinhallintaa ja pyrimme vastaamaan epidemian aiheuttamiin kriittisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin seurauksiin.” -Achim Steiner

UNDP on tukenut maita kriisin varhaisista vaiheista lähtien muun muassa lahjoittamalla yli kaksi miljoonaa suojamaskia sekä toimittamalla muita terveysvälineitä kuten röntgenlaitteita, infrapunalämpömittareita, infuusiopumppuja, suojapukuja, suojahanskoja sekä desinfiointiaineita.

UNDP on lahjoittanut terveystarvikkeita viruksen torjumiseen esimerkiksi Kiinassa. Kuva: UNDP Kiina

 

Kiinassa käynnistimme sosiaalisessa mediassa kampanjan, jonka pyrkimyksenä oli levittää tietoa Covid-19 -viruksesta 40:llä vähemmistökielellä. Kohteena olivat erityisesti kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevat yhteisön jäsenet, kuten vanhukset ja muut heikoimassa asemassa olevat ryhmät. 

Libanonissa tuemme hallitusta sen kehittäessä kansallista katastrofiriskien hallintasuunnitelmaa (Disaster Risk Management Plan). Vietnamissa työskentelemme hallinnon kanssa kommunikaation parantamiseksi etnisten vähemmistöjen sekä vammaisten kanssa, painotuksena erityisesti Kiinan rajalla sijaitsevat maaseutualueet. 

Lanseerasimme myös yhteistyöprojektin Whatsappin, WHO:n ja UNICEF:in kanssa luomalla tietokeskuksen, joka pystyy välittämään ajantasaista terveystietoa miljardeille ihmisille ympäri maailman. 

Aloitimme myös yhteistyön AMV:n, yhden maailman suurimman markkinointifirman sekä näyttelijä, kirjailija ja koomikko Stephen Fryn kanssa. Heidän kanssaan toteutimme Tweet Zero -kampanjan, joka korostaa niitä yksinkertaisia toimia, joilla ihmiset voivat suojautua virukselta: säännöllinen käsien pesu, sairastaessa kotona pysyminen sekä kasvojen koskemisen välttäminen.

Kuva: Basak Kabadayi/Shutterstock.com

 

Covid-19 -epidemian leviämisen estämiseksi tarvitsemme koko yhteiskunnan sitoutumista  viruksen vastaisiin toimiin. Lisäksi tarvitsemme koko yhteiskuntaa lievittämään niitä tuhoisia seuraksia, joita viruksella saattaa olla erityisesti havoittuvassa asemassa oleville ihmisille ja talouksille. Meidän on rakennettava uudelleen luottamusta ja yhteistyötä niin yhteiskuntien sisällä kuin niiden välilläkin. 

UNDP pyrkii tukemaan maita, jotta niiden toimet olisivat kattavia, oikeudenmukaisia ​​ja osallistavia. Ketään ei tule jättää ulkopuolelle ja maiden tulee pystyä jatkamaan työtään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tätä työtä tehdessämme, meidän on myös pidettävä mielessämme ne tavat, joilla voimme estää samanlaisten pandemioiden toistuminen. Pidemmällä tähtäimellä UNDP pyrkii siis etsimään keinoja, joilla maat pystyvät entistä paremmin estämään ja hallitsemaan tämän kaltaisia kriisejä. Lisäksi pyrimme varmistamaan, että tulevaisuudessa ympäri maailman voidaan hyödyntää tästä kriisistä opittua tietoa ja käytäntöjä. 

On tärkeää muistaa, että nyt jos koskaan globaali yhteistyö on sijoitus tulevaisuuteemme.

UNDP Maailmalla