Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelman (UNDP) julkaiseman raportin mukaan sadoille miljoonille kehittyvissä maissa asuville naisille suunnattu väliaikainen perustulo voisi heikentää koronapandemian negatiivisia vaikutuksia, kuten köyhyyden ja sukupuolten välisen epätasa-arvon lisääntymistä.

Koronapandemia on vaikuttanut sukupuoliin epäsuhtaisesti. Naiset ovat menettäneet tuloja miehiä enemmän ja monet naiset ovat joutuneet jättäytymään pois työelämästä ottaakseen vastuulleen jopa entistä suuremman osan palkattomasta hoivatyöstä. UNDP:n raportin mukaan väliaikainen perustulo tarjoaisi naisille taloudellista turvaa, mutta edesauttaisi myös tasa-arvon edistämistä tulevaisuudessa.

Mikäli kuudelle kuukaudelle tarkoitettuun määrärahaan käytettäisiin 0,07 prosenttia kehittyvien maiden bruttokansantuotteesta, voitaisiin auttaa 613 miljoonaa työikäistä köyhyydessä elävää naista.

”Kuukausittain maksettu perustulo voisi taata naisten selviytymisen tässä ennennäkemättömässä tilanteessa”, UNDP:n johtaja Achim Steiner toteaa

Naisten tekemistä töistä maksetaan tyypillisesti matalampaa palkkaa, minkä lisäksi naiset työskentelevät pääasiassa aloilla, joihin koronarajoitukset iskevät kovimmin, kuten hoivatyön parissa ja asiakaspalvelutehtävissä. Pandemia on johtanut myös naisten kohtaaman lähisuhdeväkivallan merkittävään kasvuun, kun liikkumisrajoitukset ovat pakottaneet heidät jäämään turvattomiin koteihin.

Raportin kirjoittajien mukaan erityisesti naisille suunnattu perustulo saattaa pienentää köyhyydessä elävien keskinäisiä eroja, sillä sukupuolten välinen epätasa-arvo saa pontta epätasaisista tuloista ja epätasa-arvoisesta työnjaosta. Naisten taloudellisen itsenäisyyden myötä resurssit jakaantuvat tasaisemmin myös kotitalouksien sisällä.

Perustulo ei kuitenkaan ole ihmelääke, raportissa todetaan. Perustulon käyttöönoton yhteydessä on kehitettävä paikallista sosiaaliturvajärjestelmää sekä tehtävä rakenteellisia muutoksia syrjivien sosiaalisten normien hävittämiseksi.

UNDP:llä on päävastuu YK:n koronapandemiasta palautumiseen tähtäävissä sosioekonomisissa toimissa ja se tukee maita sosiaaliturvajärjestelmän uudistuksissa ja laajentamisessa. UNDP toimii kumppaniensa kanssa varmistaakseen, että sukupuolten välinen tasa-arvo on koronakamppailun keskiössä.

Lue koko englanninkielinen lehdistötiedote täältä ja tutustu raporttiin täältä

UNDP Maailmalla