UN City Kööpenhaminassa.

YK:n kehitysohjelma UNDP:n Pohjoismaiden toimisto hakee suomenkielistä viestinnän harjoittelijaa Kööpenhaminan toimistoonsa. Harjoittelu alkaa syyskuussa 2021 ja jatkuu helmikuuhun 2022 (6kk). Hakuaikaa on 19.5. asti.

Harjoittelija osallistuu UNDP:n Pohjoismaiden toimiston päivittäiseen työhön Kööpenhaminassa. Koronatilanteen vuoksi osa harjoittelusta saatetaan suorittaa etänä ja tarpeen vaatiessa harjoittelijan on myös mahdollista työskennellä lyhyitä ajanjaksoja Helsingin toimistolla.

 

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu muun muassa

 • Avustaa yhteydenpidossa kumppaneihin ja sidosryhmiin (valtion edustajat, kansalaisyhteiskunnan toimijat ja yksityinen sektori)
 • Avustaa kokouksien, julkaisutilaisuuksien, vierailujen, seminaarien ja muiden tapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä
 • Kehittää ja päivittää UNDP Suomen sosiaalista mediaa (Facebook, Twitter, LinkedIn) ja UNDP Suomen nettisivuja
 • Seurata kehityspolitiikkaan liittyvää uutisointia Suomen mediassa
 • Avustaa UNDP:n työhön liittyviin kysymyksiin vastaamisessa
 • Hallinnollisia tehtäviä

 

Harjoittelijalta odotamme

 • Loistavia viestintätaitoja englannin ja suomen kielellä
 • Yleisimpien ohjelmistojen tuntemusta (Microsoft Office, Adobe)
 • Vahvaa sosiaalisen median alustojen tuntemusta
 • Erityistä mielenkiintoa ja tietämystä globaaleista kehityskysymyksistä ja kansainvälisistä järjestöistä
 • Tiimityötaitoja, järjestelmällistä työotetta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn
 • Kuvankäsittelytaidot ja tietämys YK:n ja UNDP:n työstä katsotaan eduksi

 

Harjoittelija on oikeutettu YK:n kuukausittain maksamaan stipendiin.

Lisätietoja harjoittelupaikasta, sen vaatimuksista ja hakemuslomake: https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=98812

UNDP Maailmalla