Kuva: UNDP Irak

Uhkana ilmastonmuutos

Vaikka Isis on saatu ajettua Irakista, vuosikausia jatkunut poliittinen epävakaus koettelee maata yhä. Lähes joka viides irakilainen elää kansallisen köyhyysrajan alapuolella ja koronapandemia on pahentanut monien kotitalouksien tilannetta entisestään. Lisäksi riippuvaisuus öljystä altistaa Irakin taloudellisille shokeille.

Kaiken tämän ohella Irakin eheytymistä ja kehitystä uhkaa ilmastonmuutos.

Irakissa ilmastonmuutos on johtanut kohonneisiin lämpötiloihin, vähentyneisiin sademääriin, maan suolaantumiseen sekä lisääntyneisiin hiekkamyrskyihin. Viime vuosina lämpötilat ovat nousseet korkeimmillaan yli 55 celsius-asteeseen ja sademäärät ovat laskeneet puolella. Lämpötila on kohoamassa yli globaalin keskiarvon, mikä tarkoittaa todennäköisesti sitä, että osa Irakin kaupungeista muuttuu asuinkelvottomiksi. Kuivuus on jo nyt ajanut monia asuinseuduiltaan.

54 prosenttia Irakin maa-alueista on vaarassa aavikoitua. Arviolta 40 prosenttia maataloustuotannosta on riippuvainen sateesta. Kuivuus vaikuttaa suoraan noin 7 miljoonaan ihmiseen ja uhkaa ajaa heidät kodeistaan. Muun muassa konflikteista johtuva maanpeitteen ohuus lisää eroosiota ja altistaa entisestään kuivumiselle, mikä voi johtaa ihmishengille ja elinkeinoille vaarallisten hiekkamyrskyjen lisääntymiseen.

Tilanne uhkaa ihmisten toimeentuloa ja lisää jännitteitä, mikä heikentää myös rauhan ja kehityksen turvaamista alueella. Heikoimmassa asemassa ovat erityisesti maaseudun köyhä väestö, naiset ja lapset.

 

Irakin hallitus on lisännyt aurinkovoiman käyttöä UNDP:n tuella. Aurinkopaneeleita on aennettu rakennusten katoille muun muassa Najafissa ja Bagdadissa. Kuva: UNDP Irak.

 

Kohti pienempiä päästöjä

Irakin hallituksen tavoitteena on siirtyä vähäpäästöisempään talouteen. Maa julkaisi ensimmäiset ilmastotavoitteensa (NDC) vuonna 2015. Tavoitteissa korostui erityisesti muuttuviin olosuhteisiin sopeutuminen sekä energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien energiamuotojen tukeminen. Tammikuussa 2021 Irakin presidentti Barham Salih ilmoitti maan liittyvän Pariisin ilmastosopimukseen.

Irak on kuluneena vuosikymmenenä uudelleenarvioinut ilmastolupauksiaan UNDP:n tuella. Prosessi on koonnut saman pöydän ääreen valtionjohtoa, yksityissektorin edustajia, kansalaisjärjestöjä, nuoria ja naisia. Keskusteluihin osallistuneista 40 prosenttia on ollut naisia. Valmisteilla olevissa ilmastolupauksissa tullaan muun muassa määrittämään millä tavoin Irak mittaa ja varmistaa päästöjen vähentämisen eri sektoreilla.

Aurinkoenergian tuotanto on maassa vielä lapsen kengissä, mutta sen käyttöönottoa vauhditetaan lainsäädännön keinoin ja valtionjohto on poistanut verot sähkö- ja hybridiautojen hinnoista. Irak on myös valmistellut kasvihuonepäästöjen vähentämiseen tähtäävän tiekartan.

 

Vuonna 2015 Irak asetti kansalliseksi tavoitteeksi hiilidioksidipäästöjen vähentämisen 14 prosentilla vuosien 2020 ja 2035 välillä. Kuva: UNDP Irak

 

Suuntana tasapainoisempi tulevaisuus

Irak on edelleen hauras valtio, joka tarvitsee kansainvälisen yhteisön tukea. Viime vuosikymmenien kehitystä nakertaneet sodat ja pitkittyneet konfliktit ovat tehneet Irakista erityisen alttiin ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Tästä syystä Irakin ilmastolupaukset tulevat sisältämään adaptaatiokeinoja, joihin lukeutuu ekosysteemien kestävyyden parantaminen kuivumisen ehkäisyllä sekä erilaiset biodiversiteettiä turvaavat luontopohjaiset ratkaisut.

Suurista haasteista huolimatta Irakissa on herätty siihen, miten ilmastonmuutos liittyy rauhaan, turvallisuuteen ja kestävään kehitykseen. Vielä on paljon tehtävää, mutta toiveikkuus ja kunnianhimo sekä kansainvälisen yhteisön tuki kannustavat Irakia kohti valoisampaa tulevaisuutta.

UNDP Maailmalla