Kuva: UNDP PAPP

Matalan tulotason maiden olisi mahdollista kasvattaa vuoden 2021 BKT-ennustettaan 38 miljardilla dollarilla, jos niiden rokotustahti vastaisi rikkaiden maiden tasoa, paljastaa vastajulkaistu data-alusta. Maailmantalouden elpyminen on vaarassa, mikäli rokotteita ei tuoteta ja jaeta oikeudenmukaisesti.

Jos rokotteiden tarjontaa ei lisätä eikä varmisteta kaikkien maiden yhtäläisiä mahdollisuuksia hankkia rokotteita – esimerkiksi vastaanottamalla rokoteannoksia muilta mailta – koronarokotteisiin liittyvällä epätasa-arvoisuudella tulee olemaan pitkäaikaisia ja perustavanlaatuisia vaikutuksia sosioekonomiseen palautumiseen matalan- ja keskitulotason maissa. Tiedot ovat peräisin YK:n kehitysohjelma UNDP:n, Maailmanterveysjärjestö WHO:n ja Oxfordin yliopiston julkaisemasta data-alustalta.

Rokotetuotannon kiihdyttäminen ja riittävien rokotemäärien jakaminen matalan tulotason maille olisi voinut lisätä 36 miljardia dollaria niiden vuoden 2021 BKT-ennusteeseen, mikäli rokotusaste olisi matalan tulotason maissa yltänyt rikkaiden maiden tasolle. Rikkaat maat ovat käyttäneet biljoonia tukeakseen heikentyneitä talouksiaan – nyt on aika varmistaa, että rokoteannoksia jaetaan ripeästi, kaikki rokotteiden valmistamiseen liittyvät esteet poistetaan ja rahoituspohja varmistetaan, jotta rokotteita voidaan jakaa tasavertaisesti ja maailmantalouden elpyminen voi todella alkaa.

Koronarokoteannosten muihin rokotteisiin verrattuna korkea hinta sekä rokotteiden kuljetuskulut voivat kohtuuttomasti rasittaa haavoittuvaisia terveydenhuoltojärjestelmiä, jarruttaa perusrokottamista sekä heikentää perusterveyspalveluiden saatavuutta sekä aiheuttaa tuhkarokko-, keuhkokuume- ja ripulitartuntojen hälyttävää kasvua. Tilanne on hankaloittanut myös muiden rokotusohjelmien laajentamista, kuten HPV-rokotteiden turvallista ja kattavaa jakelua. Matalan tulotason maiden on saatava ripeästi kestävästi hinnoiteltuja rokotteita ja taloudellista tukea.

Edellä esitetyt havainnot perustuvat koronarokotteiden tasa-arvoista jakelua edistävän data-alustan tietoihin. Alusta on UNDP:n, WHO:n sekä Oxfordin yliopiston Blavatnik School of Government -laitoksen yhteistyön tulosta ja se kokoaa yhteen sekä viimeisimmät tiedot koronaa vastaan rokottamisesta, että tuoreimman sosioekonomisen datan havainnollistaakseen miksi koronarokotteiden tasavertaisempi jakelu ei ole tärkeää vain ihmishenkien pelastamisen kannalta, vaan se hyödyttää myös nopeampaa ja tasa-arvoisempaa palautumista pandemiasta, mikä hyödyttää kaikkia.

”Joissain matalan- ja keskitulotason maissa väestöstä on rokotettu alle prosentti – tämä tarkoittaa sitä, että mailla on edessään kaksiosainen palautuminen pandemiasta”, UNDP:n johtaja Achim Steiner toteaa.

”Nyt on aika ryhtyä ripeästi yhteistyöhön. Uusi koronarokotteiden jakelua kartoittava data-alusta tarjoaa päättäjille ja kansainvälisille järjestöille ainutlaatuista tietoa siitä, miten rokotteiden maailmanlaajuista jakelua voidaan kiihdyttää ja pandemian tuhoisia sosioekonomisia vaikutuksia hillitä”, Steiner jatkaa.

Uusi data-alusta hyödyntää muun muassa Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF), Maailmanpankin, UNICEFin ja Global Alliance for Vaccines and Immunizationin (Gavi) keräämää dataa sekä IMF:n ekonomistien tuottamia BKT-kasvuennusteita. Alustan mukaan rikkaat maat rokottavat kansalaisensa nopeammin ja tulevat myös palautumaan pandemiasta taloudellisesti nopeammin, kun taas köyhemmät maat eivät ole kyenneet rokottamaan edes terveydenhuollon parissa työskenteleviä tai riskiryhmäläisiä. Voi myös olla, että köyhemmät valtiot pystyvät palautumaan taloudellisesti pandemiaa edeltäneelle tasolle vasta vuonna 2024.

Delta- ja muut tautivariantit pakottavat joitain maita palaamaan tiukempiin koronarajoitteisiin. Tämä pahentaa entisestään erityisesti heikossa asemasssa oleviin ja marginalisoituihin ihmisiin osuvia sosiaalisia, taloudellisia ja terveydellisiä vaikutuksia. Koronarokotteiden epätasa-arvoinen jakelu uhkaa kaikkia maita ja riskinä on, että myös kestävään kehitykseen liittyvät saavutukset ottavat takapakkia.

”Koronarokotteiden epätasa-arvoinen jakelu on suurimpia esteitä pandemian päättämisen ja palautumisen tiellä. On taloudellisesti, epidemiologisesti ja moraalisesti kaikkien edun mukaista hyödyntää viimeisintä tietoa, jotta elintärkeitä rokotteita olisi kaikkien saatavilla”, sanoo WHO:n johtaja tohtori Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Data-alusta on suunniteltu auttamaan päättäjiä ja kehitysyhteistyön parissa työskenteleviä ryhtymään välittömästi toimiin koronarokotteisiin liittyvän epätasa-arvoisuuden vähentämiseksi. Alusta havainnollistaa, mikä vaikutus esimerkiksi kohtuuhintaisilla rokotteilla olisi maiden tavoitteisiin vähentää kuolleisuutta ja turvata terveydenhuoltojärjestelmän toiminta rokottamalla ensin riskiryhmät ja etenemällä sen jälkeen muun väestön rokottamiseen tautitaakkaa vähentääkseen sekä palauttaakseen yhteiskunnalliset ja taloudelliset toiminnot normaalille tasolle.

”Jos haluamme jättää pandemian taaksemme, meidän on kurottava rokotekuilu umpeen. Data-alusta voi helpottaa lisäämään ja kiihdyttämään rokotteiden maailmanlaajuista jakelua tarjoamalla täsmällistä ja ajankohtaista tietoa annettujen rokotteiden lukumäärän ohella poliittisista päätöksistä sekä mekanismeista, joiden avulla jakelu järjestetään”, Oxfordin yliopiston Blavatnik School of Governmentin Global Public Policy -osaston apulaisprofessorina toimiva tohtori Thomas Hale toteaa.

Data-alustaa päivitetään reaaliaikaisesti viimeisimmän saatavilla olevan tiedon pohjalta. Alustan tehtävänä on kansainvälisen yhteisön ohjaaminen ja ymmärryksen lisääminen siitä, mitä voidaan tehdä tasa-arvoisemman koronarokotejakelun saavuttamiseksi. Käyttäjiä kannustetaan lataamaan datakokonaisuudet täydessä muodossaan nettisivulta.

 

Data-alusta: https://data.undp.org/vaccine-equity/

UNDP Maailmalla