Viime viikkojen aikana tuhansia maansisäisiä pakolaisia on konfliktin eskaloituessa paennut Kabuliin kaikkialta Afganistanista, erityisesti maan pohjois- ja koillisosista. YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimiston (UN OCHA) mukaan noin 17 600 maansisäistä pakolaista on humanitaarisen avun tarpeessa. Monet heistä ovat saaneet avustusta ruoan, rahan, terveydenhuollon, kotitaloustuotteiden, veden ja sanitaatiopalveluiden muodossa.

UNDP työskentelee Afganistanissa muiden avustusjärjestöjen rinnalla. UNDP on laajentanut terveydenhuoltoon liittyvää hankettaan – nyt liikkuvat tiimit tarjoavat terveyspalveluita maansisäisille pakolaisille. Nämä 20 tiimiä tarjoavat Kabulin lukuisissa väliaikaisleireissä koronatestausta, sairaanhoitoa sekä viestivät riskeistä ja ohjaavat kriittisessä avun tarpeessa olevia hoidon piiriin. Koronaan liittyvien palveluiden ohella tiimit tarjoavat maansisäisille pakolaisille, erityisesti naisille ja lapsille, perusterveydenhuoltoa ja ensiapua.

Huolimatta 15.8. seuranneista muutoksista ja epävarmuudesta UNDP:n terveydenhuoltotiimit ovat jatkaneet työskentelyä ja terveyspalveluiden tarjoamista Kabuliin paenneille. Tiimit tekevät yhteistyötä terveysministeriön sekä paikallisten järjestöjen kanssa.

Tuhansien paettua maan pohjoisosista Kabuliin elokuussa, UNDP:n tiimit ovat tarjonneet perusterveydenhuollon palveluita yli 9000 ihmiselle. Maansisäisille pakolaisille on tarjottu peruslääkkeitä sekä hygieniatarvikkeita ja satoja kriittisessä tilassa olleita potilaita on ohjattu sairaalahoitoon. Yli 60 prosenttia terveyspalveluista hyötyneistä on ollut naisia ja lapsia. Terveydenhuoltotiimit ovat myös tarjonneet erikoissairaanhoitoa 629 raskaana olevalle pakolaisleireillä.

Terveydenhuoltotiimien toiminnasta vastaavat UNDP:n ohella paikalliset järjestöt sekä terveysministeriö. UNDP vastaa henkilöstöstä ja kuljetuskalustosta, kun taas lääkkeet ja muut tarvikkeet ovat terveysministeriön vastuulla.

UNDP, kuten muutkin YK-järjestöt, on sitoutunut pysymään Afganistanissa ja tarjoamaan apua sitä kriittisesti tarvitseville afganistanilaisille. UNDP on toiminut Afganistanissa yli 50 vuotta rakentaen infrastruktuuria sekä tukien peruspalveluita.

UNDP Maailmalla