On tärkeää, että kestävämpää tulevaisuutta rakennetaan kaikkialla. Myös ylioppilaskunnat ovat viime vuosina ottaneet kestävyysajattelun kokonaisvaltaisesti osaksi toimintaansa – kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan erilaisissa linjapapereissa ja strategioissa, minkä lisäksi kestävyysajattelua jalkautetaan myös kampukselle. UNDP Finland haastatteli suomalaisten ylioppilaskuntien edustajia kestävään kehitykseen liittyen. Tämä on juttusarjan toinen osa, ensimmäisen löydät täältä.

 

Kestävän kehityksen huomiointi ulottuu ylioppilaskunnissa myös liiketoimintaan ja kiinteistöjen hallinointiin. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) viime vuonna julkaisema ilmastotiekartta ohjaa muun muassa JYYn omistaman Soihtu-liiketoimintakokonaisuuden toimintaa. Ilmastotiekarttaan kirjatuissa tavoitteissa Soihtuun kuuluvassa Ilokivi-ravintolassa on esimerkiksi tarkoituksena vähentää liha- ja maitotuotteiden käyttöä 10 prosenttia vuosittain.

Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) puolestaan modernisoi omia tilojaan, parhaillaan on käynnissä ylioppilaskunnan juhlatilojen keittiön remontti. Remontin jälkeen kierrätysmahdollisuudet paranevat ja astiaston hankkimisen sekä tiskausmahdollisuuksien parantamisen myötä tilaa vuokraavien on helpompi tehdä ympäristöystävällisempiä valintoja esimerkiksi luopumalla kertakäyttöastioiden käytöstä. Myös JYYn omistamissa rakennuksissa opastetaan kierrätykseen sekä sähkön ja veden kulutuksen vähentämiseen.

Ylioppilaskuntien edustajat haluavat myös nostaa kotimaahan sijoittuvien toimien merkitystä sosiaalisen kestävyyden lisäämisen kannalta.

”Pyrimme muun muassa edistämään opiskelijoiden mielenterveyttä ja taloudellista asemaa, jotka näen merkityksellisiksi tekijöiksi kestävän kehityksen kannalta”, JYYn hallituksen kestävän kehityksen vastuuhenkilö Oskari Hakala sanoo.

SHS on esimerkiksi järjestänyt joulupuukeräyksen, jonka tarkoituksena oli kerätä joululahjoja vähäosaisille perheille. Ylioppilaskunta pyrkii myös panostamaan siihen, että ylioppilaskunnan toiminta olisi avointa eri taustaisille ihmisille.

”Vaikka meidän tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet liittyvät pitkälti ympäristötaakan vähentämiseen, meille on ylioppilaskuntana tärkeää, että myös sosiaalinen ja ekonominen kestävyys huomioidaan eikä keskitytä pelkästään ympäristökysymyksiin”, Emilia Winqvist SHS:n hallituksesta kertoo.

JYY on ennättänyt toteuttamaan myös kehitysyhteistyöhankkeita. Tällä hetkellä käynnissä on peruskoulun käyneiden nuorten jatkokouluttautumista tukeva hanke Nepalissa. Lisäksi JYY osallistuu Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) koordinoimaan projektiin, jossa tuetaan vammaisia yliopisto-opiskelijoita Etiopiassa.

SHS:n hallitukseen on tänäkin vuonna valittu kestävyysvastuuhenkilö, jonka tehtävänä on kehittää ylioppilaskunnan toimintaa. Vastuuhenkilö seuraa myös tiiviisti SYL:n sekä muiden yhteistyötahojen kestävyysaiheista toimintaa.

”Olen esimerkiksi itse oppinut paljon muilta ylioppilaskunnilta. Vaikka tullaan ehkä vähän vanavedessä joissain asioissa, niin kestävämmät toimintatavat ovat ehdottomasti SHS:n intressissä”, Winqvist sanoo.

UNDP Maailmalla