Ilmastotoimia ei tehdä tyhjiössä, vaan ne voidaan valjastaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. UNDP tukee hallituksia kehittämään terveydenhuollon laatua asentamalla aurinkopaneeleja. Aurinkopaneelit ovat ympäristöystävällisiä ja samalla ne tarjoavat terveyspalveluille luotettavan ja edullisen energialähteen. Kuva: UNDP Sambia

 

Tammikuussa UNDP:n ja Oxfordin yliopisto julkaisivat maailmanhistorian suurimman ilmastokyselyn tulokset. Tulosten pitäisi toimia herätyksenä kaikille: Kaksi kolmasosaa vastanneista ajatteli, että ihmiskuntaa uhkaa ilmastohätätila. On selvää, että emme voi jatkaa vanhoja tapojamme ja sivuuttaa ympäri maailmaa miljoonilta ihmisiltä kantautuvia vaatimuksia ilmastotoimista.  

Ilmastolupauksella UNDP haluaa varmistaa, että kaikilla mailla on kansallisten ilmastotoimien toteuttamiseksi tarvittavat työkalut. Ilmastolupaus on yksi UNDP:n keinoista Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

UNDP tarjoaa kumppaneilleen tukea ja asiantuntemusta tarvittavien ilmastotoimien suunnitteluun ja toteutukseen. Työn keskiössä on maakohtaiset, kansallisesti määritellyt panokset (Nationally Determined Contributions, NDC). Lyhyesti ja yksinkertaisesti: kansallisesti määritellyt panokset sisältävät maan tekemät päästövähennyslupaukset ja keinot niiden saavuttamiseksi. Jokainen maa on omanlaisensa ja tarvitsee yksilöllisen suunnitelman päästöjen vähentämiseksi.

Kestävällä tulevaisuudella on kiire

Tiedeyhteisö on ilmastonmuutoksesta yhtä mieltä: Mailla on vain vähän aikaa toteuttaa toimet, joilla maailman keskilämpötilan nousu voidaan rajoittaa 1,5 celsiusasteeseen.

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin kohtaama haaste, eikä koronapandemia ole helpottanut ilmastotyötä. Pelkästään viimeisen päälle hiottu päästötavoitelupaus ei ratkaise ongelmia. Lupaukset on myös lunastettava. 2020 oli toiseksi lämpimin vuosi maailman mittaushistoriassa, ja Suomen mittaushistorian lämpimin.  

YK:n ympäristöohjelma arvioi vuonna 2018, että vaikka kaikki maat saavuttaisivat nykyiset päästövähennyslupaukset, emme silti saavuttaisi Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Onneksi päästövähennyslupaukset kuitenkin elävät. Maiden tulee Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti päivittää päästölupauksiaan ajan myötä riittäviksi. UNDP:n ilmastolupaus on tarkoitettu juuri tämän työn vauhdittamiseen: kunnianhimoisempia ja kattavampia ilmastotekoja nopeammin.

Koronaelvytys voi olla ilmastoteko

Ilmastonmuutos tuntuu usein ylitsepääsemättömältä ja aiheuttaa ahdistusta. Meillä on kuitenkin syitä olla optimistisia. UNDP:n ilmastolupaukseen on lähtenyt mukaan jo 115 maata YK:n 193 jäsenmaasta, jotka ovat valmiita korottamaan panoksia ilmastotoimissaan. Vaikka hallitukset ympäri maailmaa ovat edelleen keskittyneet hillitsemään koronapandemian tuhoisia terveydellisiä, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, voimme yhdistää koronapandemiaa seuranneen taloudellisen elvytyksen ilmastotoimiin ja kääntää kriisin  mahdollisuudeksi vihreään jälleenrakennukseen.

Kansalliset ilmastotavoitteet voivat olla kulmakivi vihreälle elpymiselle koronaviruspandemiasta. Ne voivat toimia suunnitelmana, jonka avulla vauhdittaa talouskasvua ja teknologian kautta tapahtuvaa muutosta. Ilmastotavoitteilla voidaan puuttua eriarvoisuuteen, joka on ensisijaisen tärkeää, mikäli haluamme toipua koronapandemiasta oikeudenmukaisesti.

Tutustu UNDP:n ilmastolupaukseen: 

Ilmastolupaus UNDP:n verkkosivuilla

Seven things we have learned about adapting to climate change

 

UNDP Maailmalla