Kuva: UNDP Kyrgystan

Helsinki, 1. helmikuuta – YK:n kehitysohjelma UNDP järjesti opintomatkan Suomeen kirgisialaisille matkailualan yrittäjille. Kolmipäiväisen ohjelman aikana osallistujat tutustuivat kestävän matkailun teoreettisiin ja käytännön näkökulmiin Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa, sekä vierailivat suomalaisissa matkailuyrityksissä, jotka ovat ottaneet käyttöön kestävän matkailun käytäntöjä. Koulutuksen järjesti UNDP Aid for Trade -hanke, joka tukee Keski-Aasian maita osallistavan ja kestävän kasvun edistämisessä. Hanketta rahoittaa Suomen Ulkoministeriö.  

Seikkailumatkailu on yksi Aid for Trade -hankkeeseen valituista sektoreista, sillä se on tärkeä talouskasvun ja työpaikkojen lähde Kirgisiassa. Seikkailumatkailun arvoketju lisää työllisyyttä eri osaalueilla turistien vastaanottamisesta lentokentällä, tai perinteisissä paimentolais-jurtissa majoittamisesta aina ruokailun ja vapaa-ajan toiminnan järjestämiseen. Koska tällainen toiminta edellyttää ihmisten työllistämistä ja luonnonvarojen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön käyttöä, kestävän kehityksen on oltava matkailun ytimessä. Näin ollen kestävä matkailu määritellään usein matkailuksi, jossa huomioidaan sekä matkailijat että paikalliset ihmiset, kulttuuriperinnön ja ympäristön lisäksi.  

"Oli suuri ilo järjestää koulutusta kirgisialaisille, pidän tällaista yhteistyötä erittäin hedelmällisenä, kun tietoa ja kokemusta voidaan jakaa osallistujien ja kouluttajan välillä. Kirgisialainen ryhmä tutustui inspiroiviin ja innovatiivisiin suomalaisiin matkailupalveluihin sekä teoriassa että käytännössä. Näin heillä on mahdollisuus viedä oppimiaan uusia asioita Kirgisiaan ja muovata suomalaisia ideoita sopimaan heidän kulttuurinsa ja ympäristöönsä. Luennoitsijana kuulin loistavia esimerkkejä siitä, kuinka osallistujat muokkasivat heti oppimaansa käytäntöön paikallisissa kohteissa", sanoi Mia Tarhanen, matkailun ja vastuullisen liiketoiminnan lehtori Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa.  

Matkustaminen edistää ihmisten välistä kommunikaatiota, ja koska kestävällä matkailulla on kasvatuksellinen elementti, se voi edistää keskinäistä ymmärrystä eri kulttuurien välillä. Mielenkiintoisten kohteiden lisääntyessä matkailuyritysten ja kohteiden on oltava kilpailukykyisiä. Esimerkiksi suomalaisen Kon-Tiki ryhmämatkatoimiston edustaja Susa Huotari totesi, että kestävä matkailu tarjoaa vahvan kilpailuedun uusia matkailutuotteita suunnitellessa tai päivittäessä vanhoja ideoita. 

"Länsimaissa suhtaudutaan vakavasti kestävään matkailuun – turistit ovat tietoisia aiheesta ja odottavat kestävien palvelujen olevan tarjolla. Esimerkiksi Indonesia on hukkumassa muovipulloihin ja lännestä tulevat turistit ovat kauhuissaan ympäristön tilasta - eikä turhaan. Vain laiskuus ja huolimattomuus ovat kierrätyksen esteinä. Mitä enemmän tuloja Kirgisia saa turismista, sitä enemmän tuotantoketjua voidaan kehittää vastuulliseksi ja kestäväksi, matkustajien saapumisesta heidän lähtöönsä asti”, sanoi Susa Huotari. Vierailtuaan Kirgisiassa toukokuussa vuonna 2021 osana Aid for Trade -hanketta, Huotarin yritys aloitti kiertomatkojen järjestämisen ja myynnin Kirgisiaan. Kaikki Kirgisian edustajat osoittivat suurta kiinnostusta kestävää matkailua kohtaan ja päättivät työskennellä yhtenäisemmin kehittääkseen Kirgisian matkailusektorista kestävämpää. Kestävän matkailun keskiössä on usein yksinkertaisuus. Mitä yksinkertaisempi retki, sitä ympäristöystävällisempi se on.  

"Pidin kovasti koulutuksesta Suomessa ja erityisesti "yksinkertaisesta" lähestymistavasta. Matkatoimistot monimutkaistavat retkiä usein, mutta pidin suomalaisesta matkailuesimerkistä, jossa turisteja vietiin metsään makoilemaan ja nauttimaan luonnosta. Kestävällä turismilla voidaan tarkoittaa myös yksinkertaista lähestymistapaa, jossa turistien kokemus pyörii onnellisuuden, hyvinvoinnin ja luonnossa oleskelun ympärillä. Mielestäni myös meidän tulisi mainostaa vastaavia retkiä maassamme ja tietysti huolehdittava luonnosta, esimerkiksi suosimalla sähköisiä pääsylippuja, tai tarjoilemalla vettä ympäristöystävällisemmin muovipullojen sijaan," totesi Aisha Mambetalieva, Kirgisian matkailualan yrittäjä.  

Koulutus tapahtui Aid For Trade Central Asia -hankkeen puitteissa, jota Suomen hallitus tukee. YK:n kehitysohjelma UNDP on YK:n johtava järjestö taistelussa köyhyyttä, eriarvoisuutta ja ilmastonmuutosta vastaan. Autamme kansoja rakentamaan kestäviä ja integroituja ratkaisuja ihmisten ja maapallon 

UNDP Maailmalla