Alustavien arvioiden mukaan 90% Ukrainan väestöstä saattaa ajautua köyhyyteen ja äärimmäiseen taloudelliseen haavoittuvaisuuteen sodan jatkuessa. Tämä palauttaisi maan – ja lähialueen – vuosikymmenien takaiseen tilanteeseen jättäen syviä sosiaalisia ja taloudellisia arpia tuleville sukupolville.
 


16. maaliskuuta 2022, New York
– YK:n kehitysohjelma UNDP:n tänään julkaiseman varhaisen ennusteen mukaan 18 vuoden sosioekonomiset saavutukset voidaan menettää, jos sota Ukrainassa pitkittyy. Sodan syventyminen suistaisi lähes kolmasosan väestöstä köyhyysrajan alapuolelle. Tämän lisäksi 62% väestöstä olisi vaarassa ajautua köyhyyteen seuraavien 12 kuukauden aikana.

"Ukrainan sota aiheuttaa käsittämätöntä inhimillistä kärsimystä, traagisia ihmishenkien menetyksiä ja ajaa miljoonat ihmiset asuinseuduiltaan. Vaikka välittömän humanitaarisen avun tarve ukrainalaisille on äärimmäisen tärkeää, pitkittyneen sodan akuutit kehitysvaikutukset ovat nyt tulossa näkyviin,” sanoi UNDP:n pääjohtaja Achim Steiner. "Hälyttävää taloudellista taantumaa ja sen jo ennestään traumatisoituneelle väestölle aiheuttamia kärsimyksiä ja vaikeuksia on nyt tarkasteltava lähemmin. Vielä on aikaa pysäyttää tämä synkkä kehityskulku."

Perustuen pitkäaikaiseen ja luotettavaan kumppanuuteen Ukrainan hallituksen kanssa, UNDP on työskennellyt Ukrainan kaikissa 24 oblasteissa (hallinnollisilla alueilla), yli 332 kunnan, 15 kansalaisjärjestöhubin ja yli 17 liike-elämän jäsenjärjestön kanssa eri puolilla maata.

UNDP, osana koordinoituja YK-toimia, hyödyntää nyt tätä verkostoa tarjotakseen välitöntä ja laajennettua tukea ukrainalaisille. Avun keskiössä on välittömien kriisitoimien lisäksi hallituksen keskeisten hätäsuunnitelmatoimintojen ja julkisten palvelujen ylläpitäminen.  

"Tarvitsemme rauhaa välittömästi voidaksemme lopettaa kärsimyksen, tuhon ja köyhtymisen", Steiner sanoi. "Osana YK:n horjumatonta sitoutumista Ukrainan kansan tukemiseksi, UNDP:n ensisijaisena tavoitteena on auttaa säilyttämään kovalla työllä saavutettu kehitys. Siihen kuuluu valtion tukeminen yhteiskuntien perustan muodostavien kriittisten hallintorakenteiden ja -palvelujen ylläpitämisessä.”

Hallituksen arvioiden mukaan infrastruktuuria, rakennuksia, teitä, siltoja, sairaaloita, kouluja ja muuta fyysistä omaisuutta on tuhoutunut vähintään 100 miljardin dollarin arvosta. 50% ukrainalaisista yrityksistä on joutunut lopettamaan toimintansa kokonaan, kun taas toinen 50% on joutunut toimimaan vajaatehoisesti sodan vuoksi.

UNDP on yksi YK:n suurimpia toimijoita maatasolla Ukrainassa ja on jatkanut työtään maassa läpi konfliktin. UNDP vahvistaa nyt läsnäoloaan maassa voidakseen laajentaa tukeaan keskeisimmillä osa-alueilla kuten jätteiden hallinnassa, vahinkojen arvioinnissa ja hätätoimeentulojen, kuten käteisavustusten, jakamisessa. UNDP tarjoaa myös operatiivista tukea kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun kumppaneille avun kanavoimiseksi ja laajentamiseksi.

Joukko poliittisia toimenpiteitä seuraavien viikkojen aikana voisi lieventää köyhyyteen ajautumista konfliktin edetessä. Ottaen huomioon tarpeiden ja prioriteettien laajuuden sekä maan vahvan pankki- ja talouspalvelujen infrastruktuurin, UNDP yhdessä YK:n kriisikoordinaattorin kanssa esittää monikäyttöisen käteisavun toteuttamista. Käteisapu voisi tavoittaa suurimman joukon epätoivoisen avun tarpeessa olevia ihmisiä kautta maan. UNDP:n alustavien arvioiden mukaan laajamittainen 250 miljoonaa dollaria kuukaudessa maksava hätäraha-avustus kattaisi osittaiset tulomenetykset 2,6 miljoonalle köyhyysrajalla elävälle ihmiselle. Kunnianhimoisempi tilapäinen 5,5 dollarin päivittäinen perustulo maksaisi alustavien arvioiden mukaan 430 miljoonaa dollaria kuukaudessa.

UNDP toimii YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kanssa Ukrainan naapurimaissa tukeakseen miljoonien väkivaltaa paenneiden ihmisten sopeutumiskykyä ja kehitystä. Tämä yhteinen tuki pakolaisille ja vastaanottaville yhteisöille keskittyy toimeentulojen tukemiseen tulonhankintatapojen ja työllisyyden avulla.

UNDP Maailmalla