SDG 1
SDG 2
SDG 3
SDG 4
SDG 5
SDG 6
SDG 7
SDG 8
SDG 9
SDG 10
SDG 11
SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15
SDG 16
SDG 17
SDG logo

Mitä ovat kestävän kehityksen tavoitteet?

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat kansainvälinen suunnitelma köyhyyden, konfliktien, epätasa-arvon ja ilmastonmuutoksen suitsemiseksi.

Vuosituhattavoitteiden aloittamaa työtä jatkava Agenda 2030 sisältää 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Niihin sisältyy köyhyydenvastaisen työn lisäksi uusia painopisteitä, kuten ilmastotyö, innovaatiot, kestävä kulutus ja rauhanvälitys. Tavoitteet ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa – usein yhden tavoitteen eteen työskentely auttaa samalla toisenkin toteutumista.

Kestävän kehityksen tavoitteet tähtäävät yhteistyöhön ja kestäviin ratkaisuihin nyt, jotta tulevien sukupolvien elämänlaatu kohenisi. Tavoitteet ovat selkeästi määriteltyjä ja niitä voidaan hyödyntää kaikkialla maailmassa, ottaen kuitenkin huomioon ympäristön asettamat alueelliset haasteet ja valtioiden omat prioriteetit. Kestävän kehityksen tavoitteet auttavat yhdistämään voimamme köyhyyden poistamiseksi ja ympäristön suojelemiseksi. ”Agenda 2030:n tukeminen on UNDP:n ensisijainen tavoite”, sanoi YK:n kehitysohjelman edellinen pääjohtaja Helen Clark. ”Kestävän kehityksen tavoitteet ovat yhteisen suunnitelma, jonka avulla voimme löytää ratkaisuja kansainvälisiin haasteisiin, kuten köyhyyteen, konflikteihin ja ilmastomuutokseen. UNDP:llä on kokemusta kestävän kehityksen edistämisestä yhteistyössä valtioiden kanssa ympäri maailmaa.”

Lue lisää kestävän kehityksen tavoitteista tästä ja lataa suomenkieliset logot ja kuvakkeet materiaalipankista
 

Mikä on UNDP:n rooli?

Kestävän kehityksen tavoitteet astuivat voimaan tammikuussa 2016 ja ne ohjaavat UNDP:n työtä ja resursointia vuoteen 2030 asti. Yhdistyneiden kansakuntien johtavana kehitysjärjestönä UNDP työskentelee kestävän kehityksen tavoitteiden eteen noin 170 maassa ja alueella.

Toimintasuunnitelmamme keskipisteessä on epätasa-arvon vähentäminen, köyhyyden poistaminen, deomokraattinen hallinto, rauhanvälitys sekä ilmastonmuutoksen ja kriisien vaikutusten minimoiminen. UNDP auttaa valtioita sisällyttämään kestävän kehityksen tavoitteet kansallisiin toimintaohjelmiin. Yhteistyötä ei tarvitse aloittaa tyhjästä, sillä monien maiden kehitystä on jo vauhditettu vuosituhattavoiden aikana.

Kokemuksemme kattavien tavoitteiden eteen työskentelystä on valmentanut meitä tulevaan, mutta emme onnistu yksin. Kestävän kehityksen tavoitteet edellyttävät yhteistyötä valtioiden, yksityisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten välillä. Vain yhdessä voimme luoda paremman maailman tuleville sukupolville.

UNDP Maailmalla