Taustaa: Kestävän kehityksen tavoitteet ja Agenda 2030

Ihmiset ympäri maailman vaativat toimia köyhyyden, epätasa-arvon ja ilmastonmuutoksen suitsemiseksi. Vastauksena tähän vaatimukseen maailman johtajat kokoontuvat kestävän kehityksen huippukokoukseen New Yorkissa 25. syyskuuta allekirjoittaakseen Agenda 2030 – kestävän kehityksen toimintaohjelman.

Agenda 2030 sisältää 17 uutta kestävän kehityksen tavoitetta, jotka ohjaavat päätöksentekoa ja rahoitusta seuraavan 15 vuoden ajan. Tavoitelistan ensimmäinen kohta on historiallinen lupaus poistaa köyhyys. Kaikkialta. Pysyvästi.

Uusien tavoitteiden ajatus sai alkunsa Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen Rio+20 -kokouksessa vuonna 2012. Pyrkimys oli laatia lista koko maailmaa koskevista tavoitteista, jotka keskittyvät tasapuolisesti kestävän kehityksen kolmeen osa-alueeseen: ympäristöön, sosiaaliseen tasavertaisuuteen ja talouteen.

Kestävän kehityksen tavoitteet korvaavan vuosituhattavoitteet, jotka syyskuussa 2000 keräsivät maailman maat yhteen toteuttamaan köyhyydenvastaista kehitysohjelmaa. Vuosituhattavoitteet vakiinnuttivat mitattavissa olevat, maailmanlaajuisesti hyväksytyt tavoitteet äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistamiseksi, kuolettavien, mutta hoidettavissa olevien tautien torjumiseksi ja koulutusmahdollisuuksien laajentamiseksi koskemaan kaikkia lapsia, muiden pakottavien kehitystarpeiden ohella.

Vuosina 2000-2015 edistystä on tapahtunut monella tärkeällä osa-alueella:

-          Matalan tulotason aiheuttama köyhyys
-          Puhtaan veden saatavuus
-          Peruskoulun aloittavien lasten määrä
-          Lapsikuolleisuus

Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä miljoonien ihmisten vuoksi. Nälän poistaminen, sukupuolten välinen tasa-arvo, laadukkaat terveyspalvelut ja jokaisen lapsen opintien alkaminen vaativat vielä viimeisten askelien ottamista. Maailma on käännettävä kurssille kohti kestävää tulevaisuutta. Kestävän kehityksen tavoitteet on suunniteltu tämän saavuttamiseksi, ja niiden määräaika on vuoden 2030 päättyessä.

Uusi kehitysohjelma koskee kaikkia valtioita. Se tavoittelee ihmisarvoista työtä kaikille ja yhteiskuntia, joissa ketään ei suljeta ulkopuolelle, sekä vastaa aikamme ympäristöongelmiin, erityisesti ilmastonmuutokseen. Maailman johtajien odotetaan myöhemmin tänä vuonna saavuttavan myös maailmanlaajuinen ilmastosopimus Pariisin ilmastokokouksessa.

Kestävän kehityksen tavoitteiden on saatettava loppuun vuosituhattavoitteilla aloitettu työ niin, ettei ketään jätetä huomiotta.

UNDP Maailmalla