SDG 1
»

Köyhyyden poistaminen sen kaikissa muodoissa kaikkialta

 

Köyhyyden poistaminen kaikissa muodoissaan on edelleen yksi suurimmista ihmiskunnan haasteista. Vaikka äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä on miltei puolittunut – vuoden 1990 1,9 miljardista ihmisestä 736 miljoonaan vuonna 2015 – liian moni joutuu edelleen kamppailemaan perustarpeidensa täyttymisen kanssa.

Maailmanlaajuisesti yli 700 miljoonaa ihmistä elää edelleen alle 0,9 eurolla päivässä ja heistä moni on vailla riittävää ravintoa, puhdasta juomavettä sekä jätehuoltoa. Nopea talouskasvu kehittyvissä maissa kuten Kiinassa ja Intiassa on nostanut miljoonia äärimmäisestä köyhyydestä, mutta kehitys ei ole jakautunut tasaisesti. Naiset elävät miehiä todennäköisemmin köyhyysrajan alapuolella, mikä juontaa juurensa epätasa-arvoisista työ- ja koulutusmahdollisuuksista sekä omistuksen jakautumisesta.

Kehitys on ollut vaatimatonta myös muilla alueilla kuten Etelä-Aasiassa ja Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, joissa elää noin 80 prosenttia maapallon äärimmäisestä köyhyydestä kärsivistä ihmisistä. Tämän luvun odotetaan kasvavan ilmastonmuutoksen, konfliktien ja heikentyneen ruokaturvan vaikutuksista johtuen.

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat kunnianhimoinen sitoumus lopettaa köyhyys sen kaikissa muodoissa vuoteen 2030 mennessä, ja viedä näin loppuun vuosituhattavoitteilla aloitettu työ. Tämä edellyttää kaikkein heikoimmassa asemassa olevien suojelemista lisäämällä resurssien ja palveluiden käyttöä sekä tukemalla konfliktien ja luonnonkatastrofien runtelemia yhteisöjä.

 

Tarinoita kentältä


Kuva: UNDP Vietnam

Köyhyys vähenee Vietnamissa

Vietnamista voi hyvällä syyllä puhua kehityksen menestystarinana, sillä maa puolitti äärimmäisen köyhyyden jo vuonna 2002. Muidenkin YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttaminen on mahdollista tai peräti todennäköistä. Lue lisää >


Kuva: UNDP Jemen

Taloudellinen vaikutusvalta siirtää nuoret kuskin paikalle

Vaikka Mohammed Hamood Alshouthmi on vasta 22-vuotias, on hän perheensä pääasiallinen elättäjä. Lue lisää >

UNDP Maailmalla