SDG 13
« »

Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan

 

Maailmassa ei ole tällä hetkellä valtiota, joka ei konkreettisesti näkisi ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Kasvihuonepäästöt ovat 50 prosenttia suuremmat kuin 1990-luvun alussa ja päästöjen määrä nousee jatkuvasti. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia ilmastojärjestelmäämme, mikä voi aiheuttaa peruuttamattomia vaikutuksia, jollei toimiin ryhdytä välittömästi.

Vuosittaiset luonnonkatastrofeista aiheutuvat rahalliset tappiot ovat tällä hetkellä satoja miljardeja euroja, minkä takia pelkästään kriisejä ehkäisevään työhön joudutaan investoimaan vuosittain 5,4 miljardia euroa. Tavoitteena on mobilisoida kehittyvien maiden ilmastonmuutoksen hillinnän tukemiseen 100 miljardia vuosittain 2020 mennessä.

Valtioiden -  erityisesti kaikista hauraimpien, kuten pienien saarivaltioiden, sopeutumiskykyä ilmastonmuutokseen tulee parantaa. Samaan aikaan on myös lisättävä niitä mekanismeja, joiden avulla lisätään tietoisuutta tehokkaasta ilmastonmuutokseen liittyvästä suunnittelusta ja hallinnasta. Poliittisella tahdolla ja monien teknisten toimenpiteiden avulla maapallon keskilämpötilan nousun rajoittaminen korkeintaan kahteen celsiusasteen on yhä mahdollista. Tämä vaatii kiireellistä yhteistoimintaa.

 

Tarinoita kentältä

Kuva: UNDP

Yhteisöt vastaavat äärimmäisten sääolosuhteiden luomiin haasteisiin Intiassa

Intiassa Mahanadi-joen varrella Odishan osavaltiossa elävien kansalaisten arki on täynnä ääriolosuhteita. Puolen vuoden ajan heinäkuusta joulukuuhun alueen viljelyspellot, tiet ja kodit tulvivat, minkä jälkeen kylä kärsii vesipulasta kolmen kuukauden ajan, mikä vaikuttaa jokaisen arkielämään ja viljelysatoon. Lue lisää >

Kuva: UNDP

Gazalaiset koulut siirtyvät aurinkoenergiaan

Bashir El Rayyesin tyttökoulu on yksi 398 Gazan alueen koulusta, jotka kärsivät jatkuvista sähkönjakelukatkoksista. Vakava sähkönpuute on vaivannut Gazaa vuodesta 2006 lähtien, ja tilanne kärjistyi entisestään viimeisimpien hyökkäysten myötä, jotka vaurioittivat jakeluverkostoa ja aurinkoenergian tuotantoa. Lue lisää >

Kuva: UNDP

Biokaasu vie Etiopiaa kohti ympäristöystävällistä kasvua

Etiopian kansallisen uusiutuvan energian laboratoriossa Addis Abebassa asiantuntijaryhmä tarkastelee kiinnostuneena pilottia, joka mahdollistaa biomassan anaerobisen hajottamisen ja metaanin tuottamisen. Laitteen avulla on tarkoitus tuottaa metaania kompostoidusta jätteestä ja kerätä tarkkaa dataa biokaasun tuottamisesta. Lue lisää >

UNDP Maailmalla