SDG 14
« »

Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä

 

Maailman meret lämpötiloineen, virtoineen ja elämänmuotoineen pitävät yllä sitä järjestelmää, joka tekee maapallosta elinkelpoisen. Se miten näitä resursseja käytetään on oleellista sekä ihmiselämän että ilmastonmuutoksen vaikutusten hallitsemisen kannalta.  

Yli kolmen miljardin ihmisen elinkeino on riipuvainen meri- ja rannikkoalueiden biodiversiteetista. Tällä hetkellä lähes kolmannes maailman kalakannoista on ylikalastetettuja, mikä on uhkana kestävälle kalankasvatukselle ja kalastuselinkeinolle.

Meret varastoivat noin 30 prosenttia ihmisten tuottamista hiilidioksidipäästöistä. Teollisen vallankumouksen alkamisen jälkeen maailman valtamerien happamuuspitoisuus on noussut 26 prosenttia. Meren saastuminen on saavuttanut huolestuttavan korkean tason, mikä johtuu maalta meriin pääsevistä jätteistä - jokaista meren neliökilometriä kohden löytyy noin 13 000 tuhatta muovijätteen palasta.

Kestävän kehityksen tavoitteet luovat kehykset meri- ja rannikkoalueiden ekosysteemien suojelemiselle maaperäisiltä saasteilta sekä tuovat esiin merten happamoitumisesta aiheutuvia vaikutuksia. Valtamerten resurssien kestävän käytön varmistaminen kansainvälisen lain avulla auttaa lieventämään meriin kohdistuvia uhkia.

 

TARINOITA kentältä

Kuva: UNDP

Yhteisöt vastaavat äärimmäisten sääolosuhteiden luomiin haasteisiin Intiassa

Intiassa Mahanadi-joen varrella Odishan osavaltiossa elävien kansalaisten arki on täynnä ääriolosuhteita. Puolen vuoden ajan heinäkuusta joulukuuhun alueen viljelyspellot, tiet ja kodit tulvivat, minkä jälkeen kylä kärsii vesipulasta kolmen kuukauden ajan, mikä vaikuttaa jokaisen arkielämään ja viljelysatoon. Lue lisää >

UNDP Maailmalla