SDG 15
« »

Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen

 

Maailman vesistöjen lailla maaekosysteemit pitävät yllä sitä järjestelmää, joka tekee maapallosta elinkelpoisen. Kasvillisuus tarjoaa 80 prosenttia ihmisten ruokavaliosta ja maanviljely on tärkeä taloudellinen voimavara sekä kehityksen edistäjä. Metsät kattavat 30 prosenttia maan pinta-alasta tarjoten sekä elinympäristön miljoonille lajeille että tärkeän lähteen puhtaalle ilmalle ja vedelle. Metsät ovat suuressa roolissa ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä

Maaperän heikentyminen on nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin ja viljelykelpoisen maa-alueen menetys on jopa 35 kertaa suurempi kuin ennen. Aavikoituminen pahentuu vuosi vuodelta aiheuttaen noin 12 miljoonan hehtaarin kokoisen alueen kuivumisen vaikuttaen köyhiin yhteisöihin maailmanlaajuisesti. 8300 tunnetusta eläijlajista 8 prosenttia on kuollut sukupuuttoon ja 22 prosenttia on uhanalaisia.

Kestävän kehityksen tavoitteet pyrkivät säilyttämään ja palauttamaan ennalleen maaekosysteemejä, kuten metsiä, kosteikkoja, aavikoita ja vuoria vuoteen 2020 mennessä. Metsien kestävän käytön edistäminen ja luonnon monimuotoisuuden katoamisen pysäyttäminen ovat myös oleellisia ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämisessä. Eläimistön ja kasviston suojeleminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen vaativat kiireellisiä toimia.

 

Tarinoita kentältä

Kuva: UNDP

Swazimaa vastaa kuivuvien jokien ongelmaan hiekkapadoilla

Viimeisen sadan vuoden ajan Lugulo-joki on mahdollistanut elämän ja maanviljelyn rannoillaan. ”Hyödynnämme virtaa lukuisiin tarkoituksiin”, sanoo Musa Sibande, kylänvanhin sekä vesikomitean puheenjohtaja. Lue lisää >

UNDP Maailmalla