SDG 16
« »

Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin, rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla

 

Rauha, vakaus, ihmisoikeudet ja lain mukaan toimivat hallitukset ovat tärkeä edellytys kestävälle kehitykselle. Yhteiskunnat ovat tällä hetkellä kuitenkin entistä jakautuneempia. Siinä missä osa valtioista nauttii kestävästä rauhasta ja vauraudesta, toiset ovat ajautuneet väkivallan ja konfliktien kierteeseen. Tämä kehityssuunta on käännettävä.

Aseellisella väkivallalla ja turvattomuudella on tuhoava vaikutus maan kehitykseen. Taloudellinen kasvu pysähtyy, mikä johtaa yhteisöjen ongelmien syventymiseen vaikuttaen näin myös tuleviin sukupolviin. Seksuaalinen väkivalta, rikollisuus, hyväksikäyttö ja kidutus ovat levinneet laajasti konfliktialueille, joissa ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita ei kunnioiteta.

Kestävän kehityksen tavoitteet pyrkivät vähentämään merkittävästi kaikkia väkivallan muotoja ja tehostamaan yhteistyötä paikallisten hallitusten ja yhteisöjen välillä konfliktien ja kriisien ratkaisemiseksi. Ihmisoikeuksien ja demokratian sekä oikeusvaltion periaatteiden vahvistaminen ovat avainasemassa kehityksen saavuttamisessa. Laittomien aseiden siirtojen merkittävä vähentäminen ja kehittyvien maiden osallistumisen vahvistaminen kansallisten instituutioiden toimintaan ovat myös tärkeitä edellytyksiä tavoitteen saavuttamiseksi.

 

Tarinoita kentältä

Kuva: UNDP

Luottamusverkostot kestävän rauhan ja kehityksen perustana Bangladeshissa

Bangladeshin Chittagong Hill Tracts (CHT) on maantieteellisesti vaikeakulkuinen ja kulttuurillisesti jakaantunut alue, jota leimaa yli kaksi vuosikymmentä jatkunut konflikti. Vuonna 1997 allekirjoitetusta CHT- rauhansopimuksesta huolimatta ilmapiiri alueen kansanryhmien välillä on kireä. Lue lisää >

Kuva: UNDP

Naisten poliittinen ura Algeriassa

Satojen kilometrien päästä Algerian pääkaupungista Algerista Djelfan maakunnasta kotoisin oleva Yasmina on koulutukseltaan asianajaja. Naimisiinmenon jälkeen uraansa suunnitellessaan hän huomasi kuinka suurta rohkeutta kotirouvan roolin jättäminen ja politiikkaan siirtyminen vaatii. Lue lisää >

Kuva: UNDP

Somalimaan yhteisöt hyötyvät vallan alueellisesta hajauttamisesta

Somalimaan Hargeisan alueelle takaisin palaavalle Fosia Ahmed Ismailille monien peruspalveluiden käyttäminen oli rajoitettua ja mahdollisuudet käyttää kansallisten viranomaisten ja oikeuslaitoksen palveluja olivat olemattomat. “Paikallinen hallitus siirsi meidät tänne”, sanoo Fosia. Lue lisää >

Kuva: UNDP

Nuoria naisia rohkaistaan poliisiuralle Itä-Timorissa

Hiljattain tehty tutkimus sukupuoleen perustuvasta väkivallasta osoittaa, että 38 prosenttia timorilaisista naisista kohtaa fyysistä väkivaltaa 15 ikävuoteen mennessä. Vuonna 2010 voimaan astuneesta perheväkivallan vastaisesta laista huolimatta on arvioitu, että 30-50 prosenttia timorilaisista naisista kohtaa edelleen väkivaltaa. Lue lisää >

UNDP Maailmalla