SDG 2
« »

 

Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta

 

Nopea talouskasvu ja kasvanut maataloustuotanto ovat lähes puolittaneet aliravittujen määrän viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. 

Monet kehittyvät maat, jotka ovat kärsineet nälänhädästä, pystyvät nyt vastaamaan kaikista heikoimmassa asemassa olevien ravitsemustarpeisiin. Keski- ja Itä-Aasia, Latinalainen Amerikka sekä Karibia ovat edistyneet valtavasti äärimmäisen nälän poistamisessa. 

Nämä ovat merkittäviä edistysaskeleita vuosituhattavoitteiden aloittamien päämäärien saavuttamiseksi. Valitettavasti äärimmäinen nälkä ja aliravitsemus ovat edelleen kehityksen esteenä monessa maassa. Vuodesta 2014 lähtien 795 miljoonan ihmisen on yhä arvioitu kärsivän kroonisesta aliravitsemuksesta, mikä on usein suora seuraus ympäristön pilaantumisesta, kuivuudesta ja sen monimuotoisuuden menettämisestä. Yli 90 miljoonaa alle viisivuotiasta lasta on vaarallisen alipainoisia ja Afrikassa joka neljäs näkee yhä nälkää. 

Kestävän kehityksen tavoitteet pyrkivät poistamaan kaikki nälän ja aliravitsemuksen muodot vuoteen 2030 mennessä varmistaen, että kaikilla – erityisesti lapsilla ja kaikista heikoimmassa asemassa olevilla – on mahdollisuus saada riittävästi ravitsevaa ruokaa ympäri vuoden. Tämä edellyttää kestävän maatalouden edistämistä: pienviljelijöiden tuotantotehokkuuden ja elinkeinon parantamista sekä yhtäläisiä mahdollisuuksia maanomistukseen, teknologian käyttöön sekä markkinoille pääsemiseen. Tämä vaatii myös kansainvälistä yhteistyötä, jolla varmistetaan investoinnit infrastruktuuriin ja teknologiaan maataloustuotannon tehostamiseksi. 

Yhdessä kaikkien asetettujen tavoitteiden avulla, me pystymme poistamaan nälän vuoteen 2030 mennessä.

 

 

Tarinoita kentältä

Kuva: UNDP

Nigerissä ilmastotyö ja ruokaturva kulkevat käsi kädessä

Kaksi kolmannesta Nigerin pinta-alasta on aavikkoa, ja maa kärsii toistuvasti armottomasta ruokapulasta, jota ilmastonmuutoksesta aiheutuvat kuivat kaudet pahentavat entisestään. Lue lisää >


Kuva: UNDP

Ennakoiva työ vähentää luonnonkatastrofien riskejä Armeniassa

UNDP on auttanut jo yli 15 vuoden ajan katastrofiriskien vähentämisessä Armeniassa, jossa 80 prosenttiin väestöstä kohdistuu suuri ympäristökatastrofien riski. Lue lisää >

UNDP Maailmalla