SDG 4
« »

 

Tavoitteena taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet

 

Yleisen peruskoulutuksen saavutettavuudessa on otettu huomattavia edistysaskeleita vuodesta 2000 lähtien. Vuonna 2015 kehittyvillä alueilla 91 prosenttia lapsista osallistui perusopetukseen ja koulun kesken jättäneiden määrä on miltei puolittunut vuoden 1990 tasosta. Myös lukutaitoisten määrä on kasvanut huimasti ja yhä useampi tyttö aloittaa koulunkäynnin.

Positiivinen muutos on kohdannut myös vastatuulta kehittyvillä alueilla korkean köyhyysasteen, aseellisten konfliktien ja muiden hätätilanteiden takia. Länsi-Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa käynnissä olevat konfliktit ovat lisänneet koulun kesken jättävien lapsien määrää, mikä on huolestuttava kehityssuunta. Vaikka Saharan eteläpuolisen Afrikan maat osoittivat yhdessä kehittyvistä alueista suurinta edistystä perusasteen opetukseen osallistuvien määrässä – vuonna 1990 52 prosenttia lapsista kävi koulua ja vuonna 2012 määrä oli noussut 78 prosenttiin – huomattavia eroja eri ryhmien välillä esiintyy edelleen. Köyhimpien perheiden lapset jäävät neljä kertaa todennäköisemmin ilman koulunkäyntimahdollisuuksia kuin rikkaiden perheiden lapset, ja alueelliset erot kaupunkien ja maaseutujen välillä ovat yhä suuria.

Koulutus on yksi vahvimmista ja tehokkaimmista keinoista kestävän kehityksen saavuttamiseksi, ja siksi tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen takaaminen kaikille on tärkeää. Neljäs kestävän kehityksen tavoite pyrkii siihen, että vuoteen 2030 mennessä kaikki tytöt ja pojat suorittaisivat ilmaisen perus- ja keskiasteen koulutuksen. Tavoite pyrkii myös tarjoamaan kaikille mahdollisuuden edulliseen ammatilliseen koulutukseen ja poistamaan sukupuolen ja varallisuuden aiheuttaman eriarvoisuuden, jotta kaikilla olisi mahdollisuus laadukkaaseen korkeakoulutukseen.

 

 

 

Tarinoita kentältä


Kuva: UNDP Sudan

Luokkahuoneet rakentavat rauhaa Sudanissa

Mazmoomin kylässä, Sennarin osavaltiossa, ilmapiiri pysyy yhä kireänä, mutta pientä kehitystä on havaittavissa. Tämä yleensä rauhallinen kylä Kaakkois-Sudanissa oli konfliktin näyttämö vuonna 2012. Lue lisää >

UNDP Maailmalla