SDG 5
« »

Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia

 

Naisten aseman vahvistaminen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ovat ratkaisevassa asemassa kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Kaiken naisiin ja tyttöihin kohdistuvan syrjinnän lopettaminen ei ole ainoastaan ihmisoikeuskysymys, vaan se vaikuttaa laajasti myös muuhun kehitykseen.

Vuodesta 2000 lähtien UNDP on yhdessä muiden YK:n organisaatioiden ja kansainvälisen yhteisön kanssa nostanut sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen työnsä keskiöön ja saavuttanut siinä huomattavaa edistystä. Yhä useampi tyttö aloittaa koulun 15 vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, ja monilla alueilla peruskoulun aloittaa yhtä moni tyttö kuin poika. Naisten osuus maatalouden ulkopuolisesta työvoimasta on noussut vuoden 1990 35 prosentista 41 prosenttiin.

Kestävän kehityksen tavoitteet pyrkivät vahvistamaan näitä saavutuksia entisestään, jotta naisten ja tyttöjen syrjintä loppuisi kaikkialla. Räikeä epätasa-arvo työllistymismahdollisuuksissa sekä naisten ja miesten asemassa työmarkkinoilla on edelleen todellisuutta joillakin alueilla. Myös seksuaalinen väkivalta, epäoikeudenmukainen työnjako palkattoman hoiva- ja kotityön vastuunkannosta sekä naisten syrjintä julkisessa päätöksenteossa ovat yhä suuria kehityksen esteitä.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden takaaminen kaikille ja naisten taloudellisten oikeuksien, kuten maan ja kiinteistöjen omistusoikeuden, turvaaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta. Naisia on julkisissa tehtävissä nyt enemmän kuin koskaan aiemmin, ja naisjohtajuuteen kannustaminen vastaisuudessakin tehostaa politiikkaa ja lainsäädäntöä, joka tukee sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista.

 

 

Tarinoita kentältä

Kuva: UNDP 

Naisheimopäälliköt tasoittavat oikeudenmukaisen edustuksen tietä

Kirkkaana aamuna Nyangin alueella, 53-vuotias Cizarina Ayuru ja 37-vuotias Susan Kaino johtavat heimo-oikeusistuimen kokousta, jossa käsitellään siviilikannetta. Yhteisönsä valitsemat Cizarina ja Susan ovat kaksi alueen kolmesta naisheimopäälliköstä. Lue lisää >

Kuva: UNDP

Azerbaidzanilaiset naiset ansaitsevat paikan julkisessa tilassa

Azerbaidzanissa on alueita, joissa nettikahvilassa vierailu voi johtaa naisen sulkemiseen yhteisönsä ulkopuolelle. Pelkkä julkiseen tapahtumaan osallistuminen saattaa aiheuttaa pis giziksi (paha tyttö) leimautumisen. Lue lisää >

UNDP Maailmalla