SDG 6
« »

Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille

 

Vedenpuute vaikuttaa yli 40 prosenttiin maailman väestöstä, ja luvun odotetaan nousevan entisestään ilmastonmuutoksesta aiheutuvan maapallon keskilämpötilan kohoamisen takia. Vaikka vuodesta 1990 lähtien 2,1 miljardia ihmistä on saanut käyttöönsä aikaisempaa tehokkaamman jätevesihuollon, jokaista maanosaa vaivaa edelleen puute riittävästä ja turvallisesta juomavedestä.

Vuonna 2011 41 maata kärsi veden puutteesta. Kymmenen näistä maista on kuluttanut uusiutuvat vesivaransa miltei loppuun ja joutuu tämän takia turvautumaan epätavanomaisiin veden lähteisiin, kuten tuontiveteen. Lisääntyvä kuivuus ja  aavikoituminen pahentavat tilannetta entisestään. On ennustettu, että vuoteen 2050 mennessä vähintään yksi neljästä ihmisestä kärsii jatkuvasta veden puutteesta.

Turvallisen ja edullisen juomaveden saatavuuden turvaaminen kaikille vuoteen 2030 mennessä vaatii investointeja infrastruktuuriin, riittävää jätevesihuoltoa ja hygienian edistämistä. Vesistöihin liittyvien ekosysteemien, kuten metsien, vuorien, kosteikkojen ja jokien, suojelu on oleellista vedenpuutteen lieventämiseksi. Kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan veden tehokkaamman käytön edistämiseksi sekä vedenkäyttöteknologioiden kehittämiseksi.

 

 

Tarinoita kentältä

Kuva: UNDP 

Swazimaa vastaa kuivuvien jokien ongelmaan hiekkapadoilla

Viimeisen sadan vuoden ajan Lugulo-joki on mahdollistanut elämän ja maanviljelyn rannoillaan. ”Hyödynnämme virtaa lukuisiin tarkoituksiin”, sanoo Musa Sibande, kylänvanhin sekä vesikomitean puheenjohtaja. Lue lisää >

UNDP Maailmalla