SDG 7
« »

Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille

 

Vuosien 1990 ja 2010 välillä 1,7 miljardia ihmistä on päässyt sähköntoimituksen piiriin. Maapallon väkiluvun kasvaessa jatkuvasti myös edullisen energian kysyntä kasvaa. Fossiilisista polttoaineista riippuvainen maailmantalous ja alati kasvavat kasvihuonepäästöt aiheuttavat äärimmäisiä muutoksia ilmastoon, millä on näkyviä vaikutuksia kaikissa maanosissa.

Vaihtoehtoisten energialähteiden suosiminen on saanut suurta kannatusta ja vuonna 2011 uusiutuvien energialähteiden osuus maailman energiatuotannosta oli jo yli 20 prosenttia. Joka viides ihminen elää kuitenkin yhä ilman sähköä, ja lukumäärän jatkuvasti pienentyessä sekä kysynnän kasvaessa uusiutuvaa energiantuotantoa tarvitaan huomattavasti enemmän ympäri maailmaa.

Edullisen energian takaaminen kaikille vuoteen 2030 mennessä vaatii investointeja puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan, kuten aurinko-, tuuli- ja lämpöenergiaan. Kustannustehokkuuden laajentaminen kaikille teknologian aloille voi vähentää rakennusten ja tehtaiden energiankulutusta maailmanlaajuisesti jopa 14 prosenttia. Tämä mahdollistaisi noin 1300 keskikokoisen voimalaitoksen lopettamisen. Infrastruktuurin ja teknologian kehittäminen kehittyvissä maissa uusien energialähteiden käyttöönoton mahdollistamiseksi on oleellinen tavoite, joka paitsi lisää talouskasvua myös suojelee ympäristöä.

 

Tarinoita kentältä

UNDP in Mali

Supporting Mali's women to adapt to climate change

Climate change has led to more drought and shorter rainy seasons in Mali. The government has partnered with UNDP to strengthen agricultural communities and empower women to mitigate the social and economic impacts of climate change. MORE >

UNDP Maailmalla