TYÖMME

Kestävä kehitys

Kestävää kehitystä, joka ei jätä ketään jälkeen

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 on kunnianhimoinen ja kokonaisvaltainen suunnitelma kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. UNDP tukee valtioita poistaakseen köyhyyden ja edistääkseen kestävää kehitystä. Integroitu lähestymistapamme puuttuu köyhyyden, eriarvoiduuden, syrjätymisen ja kestävän kehityksen haasteisiin. Parannamme samalla tietoa ja taitoja, sekä teknologiaa turvataksemme jo saavutetun kehityksen. 

Keskiössä haavoittuvaisimmat väestöryhmät

Autamme maita luomaan elinympäristöjä, joissa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ja syrjäytyneet väestöryhmät ovat työmme keskiössä.

Autamme maita vahvistamaan omia valmiuksiaan ja sisällyttämään ympäristönäkökohdat kehityssuunnitelmiin ja -strategioihin, sekä kohdentamaan politiikan tehokkaasti köyhyyden vähentämiseen ja sosiaalisen suojelun takaamiseen sitä tarvitseville. Näin voimme varmistaa, että luonnonvaroja hallitaan ja käytetään kestävällä tavalla, ja että luonnonrikkauksia käytetään talouden elpymisen ja toimeentulon edistämiseen.

Tutustu työhömme

Loading…
Loading…
Loading…
Loading…

UNDP Maailmalla